Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Ga dan naar de online versie
taal unie Enquête
maart 2019
Enquête taalvaardigheid Nederlands van vertalers
Vertaaldiensten merken dat de taal van de nieuwe generatie vertalers verschilt van die van vorige generaties; woordenschat, stijl en register die jonge vertalers gebruiken, sluiten niet altijd aan op de veeleisende beroepspraktijk. Daarom wil de Taalunie samen met de vertaalsector en het vertaalonderwijs nadenken over de taalvaardigheid Nederlands van vertalers, en over de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk. Als eerste stap willen wij u graag vragen om deze enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Ga naar de enquête

De resultaten van de enquête zullen we op de website van de Taalunie publiceren. Ook worden de resultaten gebruikt ter voorbereiding van een expertbijeenkomst rond dit onderwerp die de Taalunie samen met ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, de Universiteit Utrecht en het Platform Taalbeleid in het Hoger Onderwijs organiseert op 27 juni 2019.

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met Folkert de Vriend, Fedde van Santen of Gys-Walt van Egdom.
 
taal unie
Volg ons
Twitter   Linkedin
© Taalunie 2019, alle rechten voorbehouden
Uw profiel aanpassen

U ontvangt deze attenderingsmail als servicebericht van de Taalunie. Wilt u deze mail niet meer ontvangen? Mail ons dan via taalunie@taalunie.org.