Nederlandse taalkennis biedt internationale kansen Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Ga dan naar de online versie
taal unie Aankondiging
Het Nederlands internationaal
juni 2019
Geachte heer, mevrouw,
Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft de afgelopen maanden een drietal onderzoeken over de internationale neerlandistiek laten uitvoeren: veldanalyses in Italië en Polen en een onderzoek naar het talenbeleid in Europa.

Veldonderzoek
Met het veldonderzoek is in kaart gebracht waar en op welke wijze het Nederlands aanwezig is in Italië en Polen en welke meerwaarde die aanwezigheid oplevert. Dit zijn voorstudies, vanaf 2019 zal een dergelijk onderzoek structureel plaatsvinden in steeds een ander land.

Talenbeleid in Europa
Dit onderzoek laat zien hoe Nederland en Vlaanderen in vergelijking met andere Europese landen het onderwijs van hun taal en cultuur in het buitenland ondersteunen. 

Conclusies onderzoeken
Uit de veldonderzoeken blijkt dat duizenden neerlandici in het buitenland onze kennis verspreiden, onze boeken vertalen en onze cultuur promoten en uitleggen aan hun landgenoten. Maar ook spelen neerlandici een belangrijke economische rol voor onze bedrijven in het buitenland en in zakelijke relaties met handelspartners. Factsheets over Polen en Italië tonen het belang van het Nederlands in die landen.

Uit het beleidsvergelijkend onderzoek blijkt dat het Nederlandse taalgebied vergeleken met andere landen weinig in het buitenlands onderwijs van de eigen taal investeert. De trend is bovendien tegengesteld aan die in veel andere landen, waar de investeringen juist toenemen. Het gebrek aan investeringen is ook voelbaar bij de uitvoering van het beleid. Nieuwe kansen kunnen niet optimaal worden benut, terwijl dat juist de kansen zijn waarvan Nederland en Vlaanderen zouden kunnen profiteren, zoals u kunt lezen in de samenvatting van het onderzoek.

Kansen verzilveren
Het universitaire onderwijs Nederlands is primair gericht op onderwijs en onderzoek van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur in het buitenland. Tegelijkertijd bieden dit onderwijs en onderzoek kansen en mogelijkheden voor Nederland en Vlaanderen.

Deze kansen wil de Taalunie samen met haar partners verzilveren door de internationale neerlandistiek beter te benutten voor internationale diplomatieke, economische, culturele en wetenschappelijke contacten. Op die manier willen we de impact van het internationale beleid van Nederland en Vlaanderen versterken.

Meer weten?
Mocht u de printversie van de rapporten en factsheets willen ontvangen of heeft u andere vragen of verzoeken, stuur dan een e-mail naar: communicatie@taalunie.org.

Links naar de drie volledige rapporten:

Met vriendelijke groet,

Hans Bennis
Algemeen secretaris
 
taal unie
Volg ons
Twitter   Linkedin
© Taalunie 2019, alle rechten voorbehouden
Uw profiel aanpassen

U ontvangt deze attenderingsmail als servicebericht van de Taalunie. Wilt u deze mail niet meer ontvangen? Mail ons dan via taalunie@taalunie.org.