Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Ga dan naar de online versie
taal unie Kennisdossier
Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs 
Geachte heer/mevrouw,

De Taalunie heeft samen met Meertaligheid.be en Meertalig.nl het kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied samengesteld.

Het gaat in totaal om 24 vragen die vaker door beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders worden gesteld. Deze vragen zijn voorgelegd aan 8 taalwetenschappers, en door hen beantwoord op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. 

Het voornaamste doel van het dossier is om kennis te ontsluiten. Het gaat dus niet om beleidsaanbevelingen, maar om feitelijke informatie waarmee de Taalunie en haar partners het bredere maatschappelijke debat hopen te voeden.

De komende tijd zal de feitelijke informatie door de Taalunie en haar partners nog op andere manieren worden vormgegeven en verspreid.

De aanleiding voor het bundelen van de vragen en antwoorden was het Taalunie Talendebat over ‘Meertaligheid in het onderwijs’ (2016). Toen bleek dat er over dit onderwerp meer vragen konden worden gesteld dan antwoorden gegeven.

Wij hopen dat het kennisdossier u zal inspireren.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Meertaligheid.be en Meertalig.nl,

 

Kevin De Coninck

Senior Adviseur Taalunie
 
taal unie
Volg ons
Twitter   Linkedin
© Taalunie 2019, alle rechten voorbehouden
Uw profiel aanpassen

U ontvangt deze attenderingsmail als servicebericht van de Taalunie. Wilt u deze mail niet meer ontvangen? Mail ons dan via taalunie@taalunie.org.