taal unie
Taalgebruik in de medische wereld
Taalgebruik in de medische wereld
De meeste mensen en medische professionals zullen het belang van goede communicatie in de zorg onderschrijven. Maar het gaat weleens mis. Er wordt bijvoorbeeld te veel gebruik gemaakt van jargon of de informatie die wordt overgebracht is simpelweg onbegrijpelijk. Dit zorgt voor verwarring, onrust, onduidelijkheid en onbegrip.

Goede zorg valt of staat dus vaak met goede communicatie. Maar wanneer is communicatie in de zorg geslaagd? Dat was de centrale vraag tijdens de Taalunie Talendebatten vorig najaar. Aan het thema communicatie in de zorg wordt al jaren veel aandacht besteed in allerlei publicaties, in de media en door middel van workshops en symposia. 

Een laatste wapenfeit binnen deze thematiek is het boek Medische mensentaal. Taal en communicatie over gezondheid, ziekte en zorg dat eind vorig jaar verscheen. Het boek dat vooral is gericht op de beroepsmatige gebruikers van taal in de medische wereld is bedoeld om te inspireren en om goede keuzes te kunnen maken in de geschreven en mondelinge communicatie. Het doel van de auteurs is ‘trefzekere communicatie tussen zorgverleners en patiënten, tussen gezondheidsvoorlichters, beleidsmakers en hun doelgroepen, patiëntenverenigingen en zorginstellingen en hun belanghebbenden’.

Tijdens een symposium in de Zuiderkerk in Amsterdam werd het boek overhandigd aan René Héman, voorzitter Artsenfederatie KNMG en Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie. 

Andere recente publicaties rond communicatie in de zorg:
 
taal unie bericht
Volg ons
Twitter   Linkedin
Mail ons
Word gratis abonnee
© Taalunie 2023, alle rechten voorbehouden
Taalunie:Bericht is een uitgave van de Taalunie